Terug

In artikel 3:16 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft staat dat indien een index als vergelijkingsmaatstaf wordt gehanteerd, vermeld wordt welke index als maatstaf voor de behaalde resultaten van de beleggingsinstelling wordt gebruikt. Wat wordt er bedoeld met de term ‘index’? Worden alleen beursindexen bedoeld of ook als vergelijkingsmaatstaf gehanteerde benchmarks?

Met het woord ‘index’ worden zowel beursindexen als benchmarks bedoeld.Naar alle veelgestelde vragen