Terug

Bij diverse producten (bijvoorbeeld (direct ingaande) lijfrenteverzekeringen) is afkoop niet mogelijk. Moet ik de standaardtekst opnemen?

Ja. Een financiëledienstverlener moet de tekst als bedoeld in artikel 3:10 NRgfo voor het onderdeel ‘bij opzeggen’ opnemen. Opzeggen van (direct ingaande) lijfrenteverzekeringen is zuiver juridisch gezien wel degelijk mogelijk.Naar alle veelgestelde vragen