Terug

Op welk rendementspercentage moet de informatie over kosten als bedoeld in artikel 2:2, lid 3, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft gebaseerd zijn?

De informatie over kosten moet gebaseerd zijn op het rendementspercentage dat gebruikt wordt bij het historisch en het toekomstig rendement als bedoeld in artikel 2:2, lid 1 en 2, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’). Informatie over de kosten, bedoeld in artikel 52, lid 5 of 6, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, wordt verstrekt in absolute getallen indien de aanbieder van het complexe product de rendementen bedoeld in het  lid 1 en 2 in absolute getallen weergeeft dan wel in percentages indien de dienstverlener de rendementen in percentages weergeeft. De informatie over de kosten wordt verstrekt in cumulatieve vorm (artikel 2:2, lid 3, NRgfo).Naar alle veelgestelde vragen