Terug

Artikel 2:1 NRgfo

Veelgestelde vragen over Artikel 2:1 NRgfo

Voor mijn product mag ik mijn financiële bijsluiter genereren op basis van het betreffende garantiefonds (omdat dit het meest gekozen fonds is). In mijn brochure staat een uitgebreide beschrijving van het product inclusief de mogelijkheid tot het kiezen van één beleggingsfonds uit een aantal beleggingsfondsen. Kan ik deze redenering doorvoeren voor het gebruik van de risico-indicator voor een reclame-uiting zoals een brochure?

Ja. Bovenstaande redenering kan worden doorgevoerd, met de aantekening dat wel de risico-indicator op een goede manier (op het gehele verzekeringsproduct en niet op fonds) moet worden berekend.

Stuur deze vraag door

Kan ik in de brochure één keer de risico-indicator voor een bepaald complex product opnemen?

Ja. In schriftelijke reclame, bijvoorbeeld in de vorm van een brochure, moet de financiëledienstverlener rechtsboven op de bladzijde waarop of rechtsboven aan het begin van de alinea waarin het complex product wordt aangeprezen de risico-indicator opnemen (Toelichting NRgfo). Artikel 2:1, lid 1, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’) bepaalt namelijk dat informatie over de belangrijkste financiële risico’s in een schriftelijke reclame-uiting, bedoeld in artikel 52, lid 1,  Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, wordt weergegeven rechtsboven in de reclame-uiting door middel van de risico-indicator, berekend als bepaald in artikel 3:6 NRgfo, te downloaden van www.afm.nl/reclameteksten.

Stuur deze vraag door

Moet ik in een brochure waarin meerdere complexe producten zijn opgenomen meerdere risico-indicatoren opnemen?

Ja. In een brochure waarin meerdere complexe producten zijn opgenomen, moeten meerdere risico-indicatoren worden opgenomen. In schriftelijke reclame, bijvoorbeeld in de vorm van een brochure, moet de financiëledienstverlener rechtsboven op de bladzijde waarop of rechtsboven aan het begin van de alinea waarin het complex product wordt aangeprezen de risico-indicator opnemen (Toelichting NRgfo). Artikel 2:1, lid 1, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’) bepaalt namelijk dat informatie over de belangrijkste financiële risico’s in een schriftelijke reclame-uiting, bedoeld in artikel 52, lid 1,  Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, wordt weergegeven rechtsboven in de reclame-uiting door middel van de risico-indicator, berekend als bepaald in artikel 3:6 NRgfo, te downloaden van www.afm.nl/reclameteksten.

Stuur deze vraag door