Terug

Artikel 2:1 NRgfo

Veelgestelde vragen over Artikel 2:1 NRgfo

Kan ik in de brochure één keer de risico-indicator voor een bepaald complex product opnemen?

Ja. In schriftelijke reclame, bijvoorbeeld in de vorm van een brochure, moet de financiëledienstverlener rechtsboven op de bladzijde waarop of rechtsboven aan het begin van de alinea waarin het complex product wordt aangeprezen de risico-indicator opnemen (Toelichting NRgfo). Artikel 2:1, lid 1, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’) bepaalt namelijk dat informatie over de belangrijkste financiële risico’s in een schriftelijke reclame-uiting, bedoeld in artikel 52, lid 1,  Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, wordt weergegeven rechtsboven in de reclame-uiting door middel van de risico-indicator, berekend als bepaald in artikel 3:6 NRgfo, te downloaden van www.afm.nl/reclameteksten.

Stuur deze vraag door

Moet ik in een brochure waarin meerdere complexe producten zijn opgenomen meerdere risico-indicatoren opnemen?

Ja. In een brochure waarin meerdere complexe producten zijn opgenomen, moeten meerdere risico-indicatoren worden opgenomen. In schriftelijke reclame, bijvoorbeeld in de vorm van een brochure, moet de financiëledienstverlener rechtsboven op de bladzijde waarop of rechtsboven aan het begin van de alinea waarin het complex product wordt aangeprezen de risico-indicator opnemen (Toelichting NRgfo). Artikel 2:1, lid 1, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’) bepaalt namelijk dat informatie over de belangrijkste financiële risico’s in een schriftelijke reclame-uiting, bedoeld in artikel 52, lid 1,  Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, wordt weergegeven rechtsboven in de reclame-uiting door middel van de risico-indicator, berekend als bepaald in artikel 3:6 NRgfo, te downloaden van www.afm.nl/reclameteksten.

Stuur deze vraag door