Terug

Artikel 1:1 NRgfo

Veelgestelde vragen over Artikel 1:1 NRgfo

Onder welke productcategorie valt een hypotheekproduct waarbij de overwaarde van de woning als hypotheek wordt opgenomen en een deel van het hypothecaire krediet wordt aangewend voor een direct ingaande lijfrente?

Een hypotheekproduct waarbij de overwaarde van de woning als hypotheek wordt opgenomen en een deel van het hypothecaire krediet wordt aangewend voor een direct ingaande lijfrente valt onder de definitie van een opbouwproduct. Een opbouwproduct is namelijk een specifieke vorm van een complex product, dat beoogt de consument kapitaal te doen opbouwen of zich te verzekeren en niet beoogd is ter aflossing van een (hypothecaire) geldlening. Het model dat voor dit product gebruikt moet worden, is het model voor een direct ingaande lijfrente (Bijlage 3 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft).

Stuur deze vraag door