Terug

Wordt er voor de toepassing van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft onderscheid gemaakt tussen winstdelende en niet-winstdelende verzekeringen?

Nee. Volgens artikel 1, sub d, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘Bgfo’) valt een niet-winstdelende verzekering onder de definitie van een complex product als het gaat om een levensverzekering, anders dan de verzekering waarbij de verplichting van de aanbieder tot het doen van een uitkering of een reeks uitkeringen alleen dan ontstaat, indien het overlijden van degene op wiens leven de verzekering betrekking heeft plaatsvindt voor de in de polis genoemde datum. Onder deze definitie valt ook een niet-winstdelende verzekering. In het Bgfo en de Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’) wordt geen onderscheid gemaakt tussen winstdelende en niet-winstdelende verzekeringen.Naar alle veelgestelde vragen