Terug

Zijn de onderdelen uit hoofdstuk 2 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft verplicht voor mijn product?

De onderdelen uit hoofdstuk 2 Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘NRgfo’) zijn verplicht als een financiëledienstverlener informatie over een complex product als bedoeld in artikel 52 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (‘Bgfo’) verstrekt. In dat geval moet een financiëledienstverlener voor zover van toepassing de informatie als bedoeld in artikel 2:1 en 2:2 NRgfo geven.Naar alle veelgestelde vragen