Terug

Wat wordt verstaan onder een reclame-uiting?

Onder een reclame-uiting wordt verstaan iedere vorm van informatieverstrekking die dient ter aanprijzing of een wervend karakter kent ter zake van een bepaalde financiële dienst of een bepaald financieel product (artikel 1:1 Wet op het financieel toezicht).Naar alle veelgestelde vragen