Terug

Wordt met een ‘recht van deelneming in beleggingsinstellingen’ en een ‘recht van deelneming’ hetzelfde bedoeld?

Nee, in het algemeen niet, maar in artikel 3:6 lid 3, en 3:7 lid 3, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt met ‘recht van deelneming’ wel bedoeld ‘recht van deelneming in een beleggingsinstelling’.Naar alle veelgestelde vragen