Terug

Is een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering met (gedeeltelijke) premierestitutie een complex product? Zo ja, is het een opbouwproduct?

Ja. Een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering met (gedeeltelijke) premierestitutie valt onder de definitie van een complex product. Het gaat namelijk om een levensverzekering, anders dan de verzekering waarbij de verplichting van de aanbieder tot het doen van een uitkering of een reeks uitkeringen alleen dan ontstaat, indien het overlijden van degene op wiens leven de verzekering betrekking heeft plaatsvindt voor de in de polis genoemde datum (artikel 1, sub d, Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft). Een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering met (gedeeltelijke) premierestitutie is een opbouwproduct. Het gaat namelijk om een complex product, dat wordt aangewend om een kapitaal te doen groeien (artikel 1:1, sub o, Nadere Regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft).Naar alle veelgestelde vragen