Terug

Waarom wil de AFM dit middel inzetten?

De AFM verwacht door de inzet van mystery shoppen effectiever onderzoek te kunnen doen en sneller misstanden te kunnen aankaarten die consumenten schaden. De AFM zal informatie verkrijgen die niet verkregen zou kunnen worden als duidelijk is dat de AFM er om vraagt. Ook krijgt de AFM door dit middel meer zicht op het functioneren van financieeldienstverleners. Daardoor kan de AFM haar andere toezichtsbevoegdheden effectiever inzetten. Ook kunnen de uitkomsten worden gebruikt voor een publicatie over de marktbrede naleving van de gecontroleerde norm. In zo’n publicatie kunnen de uitkomsten van het onderzoek niet worden herleid tot de onderzochte instellingen. Tenslotte kan de AFM in gesprek gaan met de onderzochte instellingen over mogelijkheden tot verbetering van eventueel geconstateerde gebreken.Naar alle veelgestelde vragen