Terug

Welke voorwaarden gelden voor het inzetten van mystery shoppen?

De AFM zal voordat zij besluit om dit middel te gebruiken iedere keer een zorgvuldige afweging maken van alle relevante belangen en beginselen van behoorlijk bestuur. Zo dient de inzet evenredig te zijn, gezien de ernst van de overtreding die de AFM verwacht aan te treffen en de eventuele mogelijkheid om dezelfde informatie op minder ingrijpende wijze te verkrijgen. Het doel dat de AFM wil bereiken moet in verhouding staan tot de inspanning die de onderzochte instelling dient te leveren. Ook zal zorgvuldig worden opgetreden en de inzet van het middel goed worden vastgelegd.

Daarnaast mag de partij waarbij informatie wordt opgevraagd niet worden uitgelokt tot het verrichten van (illegale) activiteiten die zij zonder dit verzoek niet zou hebben verricht. De mystery shopper zal zich altijd als een gewone, willekeurige consument gedragen en informatie inwinnen op de wijze waarop ook iedere andere consument dat zou kunnen doen.Naar alle veelgestelde vragen