Terug

Op welke wijze dient invulling te worden gegeven aan de verplichting om een evaluatie- en vergelijkingsmethode te gebruiken?

Zowel bij de informatieverstrekking aan cliënten over de beleggingsonderneming en haar diensten (artikel 58b Bgfo) alsmede bij de rapportage aan cliënten met betrekking tot vermogensbeheer (artikel 70 Bgfo) wordt gesproken over een evaluatie- en vergelijkingsmethode.

De beleggingonderneming is verplicht om bij het beheren van een individueel vermogen een geschikte evaluatie en vergelijkingsmethode vast te stellen en hierover pre-contractuele informatie aan de cliënt te verstrekken alsmede deze in een vermogensbeheerrapportage op te nemen. Niet verplicht is om altijd de vorm van een benchmark te kiezen. Aan de cliënt kan dus niet de keuze worden aangeboden om geen evaluatie- of vergelijkingsmethode te gebruiken, wel om geen benchmark te gebruiken, maar een andere evaluatie- of vergelijkingsmethode. In ieder geval moet de belegger voor wie de dienst wordt verricht, in staat worden gesteld met de evaluatie- en vergelijkingsmaatstaf de prestaties van de onderneming te beoordelen in relatie met de beleggingsdoelstellingen en de soorten financiële instrumenten in de portefeuille.Naar alle veelgestelde vragen