Terug

MiFID - Financieel instrument

Veelgestelde vragen over MiFID - Financieel instrument

Valt een deposito onder de definitie van een financieel instrument?

Een deposito kan zowel een geldmarktinstrument als een betaalinstrument zijn.

Een deposito is een geldmarktinstrument als het gaat om schulden belichaamd in door een bank uitgegeven schuldbewijzen, zoals depositocertificaten. In dat geval is het volgens de Wft een financieel instrument.

Een deposito is een betaalinstrument als het gaat om tegoeden die worden gevormd door op een rekening staande gelden of die tijdelijk voortvloeien uit normale banktransacties. In dat geval is het volgens de Wft geen financieel instrument.

Stuur deze vraag door

Valt een OTC-forwardcontract of swap onder de definitie van een financieel instrument?

Of een OTC-forwardcontract of swap een financieel instrument is, is afhankelijk van (a) de eigenschappen en kenmerken van het specifieke product, waaronder de onderliggende waarde waarop het desbetreffende derivatencontract betrekking heeft en (b) de wijze van afwikkeling.

Als een derivatencontract (a) betrekking heeft op effecten, valuta, rentevoeten of rendementen, of andere afgeleide instrumenten, indexen of maatstaven en (b) kan worden afgewikkeld door middel van materiƫle aflevering of in contanten, is het volgens de Wft een financieel instrument (artikel 1:1 Wft).

Een spot FX-contract is in ieder geval geen financieel instrument als bedoeld in artikel 1:1 van de Wft.

Stuur deze vraag door