Terug

Is een beleggingsonderneming verplicht om over een orderroutingsysteem te beschikken om het best mogelijke resultaat voor een cliënt te behalen?

Artikel 4:90b, eerste lid, van de Wft schrijft voor dat beleggingsondernemingen een beleid inzake orderuitvoering vaststellen en toepassen, dat hen in staat stelt om bij de uitvoering van orders van hun cliënten consistent het best mogelijke resultaat te behalen (best execution).

De MiFID verplicht beleggingsondernemingen in principe niet om over een orderroutingsysteem te beschikken. Wel zal het onder de MiFID, afhankelijk van de omvang en de soort van de orders in financiële instrumenten die de beleggingsonderneming uitvoert, alsmede van de mate van ontwikkeling van nieuwe (alternatieve) plaatsen van uitvoering, efficiënt kunnen zijn voor een beleggingsonderneming om gebruik te maken van een orderroutingssyteem om best execution voor de cliënt te waarborgen.

CESR geeft eveneens aan dat een beleggingsonderneming bij de uitvoering van iedere order het orderuitvoeringsbeleid moet toepassen met de bedoeling consistent het best mogelijk resultaat voor cliënten te behalen. Dit betekent niet dat een beleggingsonderneming  verplicht is om voor elke individuele order het best mogelijke resultaat te behalen*. 


* Q & A on best execution, referentie 07-320 van 29 mei 2007.3.3: ‘In order to comply with the overarching best execution requirement, firms should ensure that appropriate (execution) policies and/or arrangements are effectively implemented for the carrying out of all orders. Firms however are not under an obligation to obtain the best possible result for each individual order; rather they should apply their (execution) policies to each order with a view to obtaining the best possible result in accordance with the (execution) policy.Naar alle veelgestelde vragen