Terug

Moet de waarschuwing ook worden geplaatst als er reclame wordt gemaakt voor een creditcard van minder dan 3 maanden?

Als er reclame wordt gemaakt voor een creditcard is het van belang of uit de reclame-uiting valt op te maken dat de consument gespreid mag terug betalen. Indien de consument hier gebruik van kan maken en deze betalingen mag spreiden over een periode langer dan drie maanden, dient de waarschuwingszin te worden opgenomen. Immers, in dat geval voldoet deze financiële dienst aan de definitie van krediet, zoals is opgenomen in artikel 1:1 WftNaar alle veelgestelde vragen