Terug

Is het voldoende om de waarschuwing uitsluitend op de startpagina van de website te plaatsen?

Het is niet in lijn met de regelgeving om de waarschuwingszin enkel op de hoofdpagina van een website te plaatsen. Deze regelgeving schrijft voor dat de consument bij iedere reclame-uiting voor krediet kennis kan nemen van een waarschuwingszin. Een onderscheid tussen een hoofdpagina en bijbehorende achterliggende pagina’s wordt in deze regelgeving niet gemaakt. Een dergelijk onderscheid is naar de mening van de AFM ook niet wenselijk. In de praktijk bestaat immers de mogelijkheid wervende achterliggende pagina’s van een website rechtstreeks te benaderen, bijvoorbeeld via een zoekmachine of banner – het zogenoemde ‘deeplinken’–, waardoor de hoofdpagina wordt omzeild. In de praktijk wordt dit aangemerkt als ‘deeplinken’. In een dergelijk geval wordt geen kennis genomen van een waarschuwingszin die op de hoofdpagina wordt getoond.Naar alle veelgestelde vragen