Terug

Kredietwaarschuwing - Hoe opnemen?

Veelgestelde vragen over Kredietwaarschuwing - Hoe opnemen?

Mag de waarschuwing in reclame-uitingen die ten gehore worden gebracht zowel aan het begin van de reclame-uiting als aan het einde van de reclame-uiting ten gehore worden gebracht?

Reclame-uitingen die via radio of internet ten gehore worden gebracht, moeten worden voorzien van de waarschuwing. Op internet is het mogelijk een reclame-uiting ten gehore te brengen zonder bijbehorend beeld. Deze reclame-uitingen worden gelijk gesteld met reclame-uitingen via radio. De waarschuwing moet direct aansluitend aan de reclame-uiting worden afgespeeld. Hiermee wordt direct aansluitend aan het einde van de reclame-uiting bedoeld.

Stuur deze vraag door

In het format voor de waarschuwing is ‘het blok aan het been’ in rood weergegeven. Is het in reclame-uitingen die niet in kleur worden afgedrukt verplicht het blok in rood af te beelden?

Als de reclame-uiting in zwart/wit wordt afgedrukt dan is het toegestaan om de waarschuwing in zwart/wit op te nemen.

Stuur deze vraag door

Volstaat het de waarschuwing één keer op te nemen in een flashbanner of moet de waarschuwing in elk beeld worden opgenomen?

Voor reclame-uitingen op internet geldt dat de waarschuwing gecentreerd bovenaan in de reclame-uiting getoond moet worden. Het in lijn met de regelgeving om de waarschuwing in elk zichtbaar beeld op te nemen.

Stuur deze vraag door

Hoe moet de waarschuwing opgenomen worden?

In de Nrgfo is beschreven hoe de waarschuwing in de reclame-uiting opgenomen dient te worden. Lees via onderstaande link de hele regeling na.

Aanpassing Nrgfo

Stuur deze vraag door

Welk lettertype is gebruikt in het format voor de waarschuwing?

Het lettertype dat voor de waarschuwing wordt gebruikt is Arial Bold.

Stuur deze vraag door

Is het voldoende om de waarschuwing uitsluitend op de startpagina van de website te plaatsen?

Het is niet in lijn met de regelgeving om de waarschuwingszin enkel op de hoofdpagina van een website te plaatsen. Deze regelgeving schrijft voor dat de consument bij iedere reclame-uiting voor krediet kennis kan nemen van een waarschuwingszin. Een onderscheid tussen een hoofdpagina en bijbehorende achterliggende pagina’s wordt in deze regelgeving niet gemaakt. Een dergelijk onderscheid is naar de mening van de AFM ook niet wenselijk. In de praktijk bestaat immers de mogelijkheid wervende achterliggende pagina’s van een website rechtstreeks te benaderen, bijvoorbeeld via een zoekmachine of banner – het zogenoemde ‘deeplinken’–, waardoor de hoofdpagina wordt omzeild. In de praktijk wordt dit aangemerkt als ‘deeplinken’. In een dergelijk geval wordt geen kennis genomen van een waarschuwingszin die op de hoofdpagina wordt getoond.

Stuur deze vraag door

In reclame-uitingen die meerdere pagina’s beslaan maar betrekking hebben op één financiële dienst of één financieel product dient de waarschuwing opgenomen te worden op de eerste pagina. Wordt hiermee op de voorpagina of de eerste pagina gedoeld?

Als de voorpagina een wervend karakter kent ter zake van krediet dient de voorpagina aangemerkt te worden als de eerste pagina.

Stuur deze vraag door