Terug

Waarom is deze maatregel doorgevoerd?

De laatste jaren is de schuldenproblematiek in Nederland fors toegenomen; steeds meer mensen hebben te maken met problematische schulden. Dit schuldenprobleem is complex en urgent. Eén van de maatregelen van het kabinet om de schuldenproblematiek in Nederland tegen te gaan is de introductie van een verplichte waarschuwing aan consumenten in reclame-uitingen voor krediet. De doelstelling van de waarschuwing is het creëren van bewustzijn bij consumenten over de gevolgen die verbonden zijn aan lenen. De AFM heeft invulling gegeven aan deze waarschuwing om de effectiviteit te verhogen, de handhaafbaarheid te vergemakkelijken en lasten van invoering door marktpartijen te verlagen.Naar alle veelgestelde vragen