Terug

Kredietwaarschuwing - Achtergrond

Veelgestelde vragen over Kredietwaarschuwing - Achtergrond

Waarom zijn reclames voor bepaalde hypothecaire kredieten uitgesloten?

Bij reclame-uitingen voor hypotheciare kredieten waarbij geen relatie met een ander bestedingsdoel wordt gelegd dan de verwerving van de eigen woning hoeft geen waarschuwing opgenomen te worden. Dit betekent dat er geen waarschuwing opgenomen hoeft te worden bij reclame-uitingen voor hypothecair krediet wanneer:

  • er geen bestedingsdoel wordt genoemd
  • er wel een bestedingsdoel genoemd en dit doel ingaat op de aankoop van de eigen woning.

Reden om dit type hypothecaire kredieten uit te sluiten is dat de waarschuwing specifiek is ontwikkeld voor de problematiek die speelt  bij consumptieve kredieten of hypothecaire financieringen die voor consumptieve doeleinden worden gebruikt. Reclame-uitingen voor kredieten waarbij ingegaan wordt op het oversluiten van een hypotheek moeten wél de waarschuwing bevatten. Doelstelling van de introductie van de waarschuwing is om tegenwicht te bieden aan het in sommige reclames neergezette beeld dat lenen voor consumptieve uitgaven iets vanzelfsprekends is, zonder duidelijk te wijzen op risico’s en kosten.

Stuur deze vraag door

Waarom is gekozen voor deze combinatie van zin en symbool?

De AFM heeft waarschuwingszinnen- en symbolen laten ontwikkelen door reclamebureau Roorda. Deze zijn door onderzoeksbureau GfK Panel Services voorgelegd aan ruim 750 consumenten. Het merendeel van de consumenten gaf aan dat de zin “Let op! Geld lenen kost geld” het beste wijst op de nadelige gevolgen van lenen. Uit het onderzoek bleek tevens dat consumenten het gekozen symbool interpreteerden zoals het is bedoeld, namelijk dat ‘een lening een blok aan je been kan worden als je niet goed hebt nagedacht of je de lening wel kunt aflossen”. Bovendien vinden ze het symbool het beste passen bij de gekozen zin.

Stuur deze vraag door

Waarom is deze maatregel doorgevoerd?

De laatste jaren is de schuldenproblematiek in Nederland fors toegenomen; steeds meer mensen hebben te maken met problematische schulden. Dit schuldenprobleem is complex en urgent. Eén van de maatregelen van het kabinet om de schuldenproblematiek in Nederland tegen te gaan is de introductie van een verplichte waarschuwing aan consumenten in reclame-uitingen voor krediet. De doelstelling van de waarschuwing is het creëren van bewustzijn bij consumenten over de gevolgen die verbonden zijn aan lenen. De AFM heeft invulling gegeven aan deze waarschuwing om de effectiviteit te verhogen, de handhaafbaarheid te vergemakkelijken en lasten van invoering door marktpartijen te verlagen.

Stuur deze vraag door