Terug

Welke informatie moet worden ingewonnen over kennis bij een kennis- en ervaringstoets?

Een financiële dienstverlener moet minimaal informatie inwinnen over:

  • de kennis van de klant over het betreffende financiële product/de betreffende financiële producten
  • het inzicht van de klant in de eigenschappen en risico’s van het betreffende financiële product/ de betreffende financiële producten
  • het inzicht van de klant in de eigenschappen en risico’s van de dienstverlening
  • de mate waarin de klant inzicht heeft in zijn eigen financiële situatie
  • de behoefte van de klant aan advies over het desbetreffende financiële product/de betreffende financiële producten.

Dit staat in artikel 4:24, eerste lid, Wft jo artikel 80e, tweede lid, aanhef en onder a tot en met d, Bgfo.
Naar alle veelgestelde vragen