Terug

Welke informatie moet worden ingewonnen over de ervaring bij een kennis- en ervaringstoets?

De financiële dienstverlener moet vaststellen of de klant over voldoende kennis en ervaring beschikt om te begrijpen welke risico’s zijn verbonden aan het desbetreffende financieel product én het verlenen van de desbetreffende financiële dienst. Dit houdt volgens de AFM dit in dat ten aanzien van ervaring informatie moet worden ingewonnen over:

  • de ervaring van de klant met het product
  • de ervaring van de klant met execution only dienstverlening.


Naar alle veelgestelde vragen