Terug

Heeft de AFM een voorbeeld van een goede kennis- en ervaringstoets?

De AFM gaat ervan uit dat financiële dienstverleners op basis van de hier genoemde aandachtspunten op zorgvuldige wijze hun kennis- en ervaringstoets kunnen en zullen vormgeven. Het is daarnaast mede van de product(soort) afhankelijk welke inhoudelijke elementen naar voren moeten komen. Financiële dienstverleners kennen hun diensten en producten het best. Ook kunnen financiële dienstverleners zelf het best de werking van hun kennis- en ervaringstoets evalueren. De AFM zal dan ook niet met een set voorgeschreven vragen komen.

Naar alle veelgestelde vragen