Terug

Wanneer en hoe moet de klant worden gewaarschuwd dat advies inwinnen raadzaam is?

De financiële dienstverlener moet op grond van artikel 4:24, derde lid, Wft de klant waarschuwen, als uit de ingewonnen informatie over de kennis en ervaring van de klant met de financiële dienst of het desbetreffende product blijkt dat de financiële dienst niet passend is. Dat is het geval als de klant de toets niet met een voldoende positief resultaat heeft gemaakt. In de waarschuwing moet de financiële dienstverlener de klant erop wijzen dat het inwinnen van advies raadzaam is.
Naar alle veelgestelde vragen