Terug

Mag een klant die de kennis- en ervaringstoets niet heeft gehaald herkansen?

Hoewel het wettelijk niet is verboden om een klant die de toets niet heeft gehaald een herkansing aan te bieden, vindt de AFM dit vanuit consumentenbescherming onwenselijk. Als een marktpartij toch een herkansingsmogelijkheid aanbiedt, verwacht de AFM dat deze tweede toets wezenlijk afwijkt van de eerder afgenomen toets. Bijvoorbeeld door andere onderwerpen te bevragen aan de hand van nieuwe scenario’s. Ook kan worden gekozen voor een ‘afkoelingsperiode’ voordat de klant de herkansingstoets mag maken. Op deze manier wordt voorkomen dat de klant de herkansing haalt, niet vanwege zijn daadwerkelijke kennis, maar omdat hij al eerder de toets heeft gemaakt.Naar alle veelgestelde vragen