Terug

Geeft de InnovationHub ook advies?

Wij denken graag met u mee. Het doel van de InnovationHub is om marktpartijen snel en adequaat ondersteuning te bieden. Dit brengt met zich mee dat de communicatie informeel van aard is; onze doelstelling is niet om een formeel standpunt of (gedetailleerd) advies te geven. Het staat u uiteraard vrij om een formeel standpunt aan te vragen, bijvoorbeeld door een reikwijdtevraagstuk in te dienen via de gebruikelijke kanalen:innovationhub@afm.nl.Naar alle veelgestelde vragen