Terug

Hoe verliep het implementatieproces van de IDD?

De implementatie van deze richtlijn verliep in fases. De richtlijn is begin januari 2016 gepubliceerd door de Europese Commissie (level 1). In de richtlijn zijn alle normen opgenomen die aangepast moesten worden in onze nationale wetgeving. Echter, bepaalde normen werden verder ingevuld in gedelegeerde richtlijnen (level 2). Over deze normen is door de Europese Commissie eerst advies gevraagd aan de Europese toezichthouder EIOPA. De Europese Commissie heeft het advies omgezet in level 2- regelgeving. 

Onze wetgever, het ministerie van Financiën, heeft dit jaar de regels uit de IDD opgenomen in onze huidige financiële wetgeving. Dat is de Wet op het financieel toezicht en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen. Nadat de gedelegeerde richtlijnen (level 2) door de Europese Commissie werden gepubliceerd, konden de nader uitgewerkte normen in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen worden opgenomen.Naar alle veelgestelde vragen