Terug

Hoe verloopt het implementatieproces van de IDD?

De implementatie van deze richtlijn verloopt in fases. De richtlijn is begin januari 2016 gepubliceerd door de Europese Commissie (level 1). In de richtlijn zijn alle normen opgenomen die aangepast moeten worden in onze nationale wetgeving. Echter, bepaalde normen worden verder ingevuld in gedelegeerde richtlijnen (level 2). Over deze normen is door de Europese Commissie eerst advies gevraagd aan de Europese toezichthouder EIOPA. De Europese Commissie heeft tot deze zomer de tijd het advies om te zetten in level 2- regelgeving.

Onze wetgever, het ministerie van Financiën, zal dit jaar de regels uit de IDD moeten opnemen in onze huidige financiële wetgeving. Dat is de Wet op het financieel toezicht en het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen. Het ministerie heeft op dit moment de normen uit de IDD al opgenomen in een conceptwetsvoorstel ‘Implementatie van de richtlijn verzekeringsdistributie’. Pas nadat de gedelegeerde richtlijnen (level 2) door de Europese Commissie zijn gepubliceerd, kunnen de nader uitgewerkte normen in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen wordt opgenomen.Naar alle veelgestelde vragen