Terug

Als u vrijgesteld blijft van de vergunningsplicht, welke informatie moet u de klant verstrekken?

U moet uw klant informeren over de identiteit van de verzekeraar en de manier waarop een klacht kan worden ingediend, u moet het informatiedocument over schadeverzekeringen IPID verstrekken, en u moet rekening houden met de wensen en behoeften van uw klant. Daarnaast gelden ook de normen rond koppelverkoop voor u.Naar alle veelgestelde vragen