Terug

U bemiddelt in hagelschadeverzekeringen, paarden- veeverzekeringen of glasverzekeringen. Wat betekent de aanpassing voor de vrijstellingsregeling voor u?

Het bemiddelen in hagelschadeverzekeringen, paarden- en veeverzekeringen of glasverzekeringen is niet langer vrijgesteld van de Wft, omdat de IDD daar geen ruimte voor biedt. Wel is aangesloten bij de vakbekwaamheidseisen van de IDD door in artikel 6 van het BGfo te bepalen dat adviseurs in hagelschadeverzekeringen, paarden- en veeverzekeringen of glasverzekeringen niet hoeven te beschikken over een diploma als bedoeld in artikel 7 BGfo, maar ook vakbekwaam zijn als zij voldoen aan de in bijlage 1 van de richtlijn opgenomen eisen.Naar alle veelgestelde vragen