Terug

Aan welke vereisten moeten vrijgestelde bemiddelaars voldoen?

Bemiddelaars in verzekeringen die onder de nieuwe Vrijstellingsregeling Wft vrijgesteld worden van de vergunningplicht, moeten aan een aantal normen voldoen. Zo moet de informatie die zij aan klanten verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend zijn (4:19 tweede en derde lid, Wft). Ook moeten zij de klant de relevante informatie geven voor een adequate beoordeling van de dienst en de verzekering (4:20, eerste lid Wft). Zij moeten in het belang van de klant handelen (4:24a Wft) en rekening houden met de door de klant aangegeven wensen en behoeften (4:22a BGfo). Daarnaast moeten zij zich houden aan de normen over koppelverkoop (4:75a BGfo). Tot slot moeten zij het gestandaardiseerde informatiedocument (IPID) verstrekken aan de klant.

Tevens moeten deze partijen voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst informatie over de identiteit en het adres van de verzekeraar of bemiddelaar waarvoor deze partij bemiddelt, en informatie over de procedure om een klacht in te dienen.Naar alle veelgestelde vragen