Terug

De wetsartikelen over de notificatieprocedure veranderen. Wat betekent dit voor u?

De notificatieprocedure in de Wft is aangepast voor (her)verzekeringsbemiddelaars en (onder)gevolmachtigd agenten. Het blijft ongewijzigd dat u de AFM op de hoogte moet stellen van uw voornemen om in een andere lidstaat een bijkantoor te openen of diensten te verrichten. 

De informatie die u daarbij moet verstrekken is door de wetgever opgenomen in het Besluit Markttoegang financiële ondernemingen Wft. Uiterlijk een maand nadat de AFM de benodigde informatie van u heeft ontvangen, stuurt de AFM deze informatie door aan de toezichthouder van de lidstaat waar u wilt gaan bemiddelen. Nieuw is dat de AFM kan besluiten uw gegevens niet naar de toezichthouder van de andere lidstaat te sturen, als blijkt dat uw bedrijfsvoering of uw financiële positie niet toereikend is. In dit geval wordt u geen toegang verleent om te gaan bemiddelen in de andere lidstaat.

De AFM zal u een melding doen als de gegevens niet worden doorgestuurd aan de andere toezichthouder, evenals wanneer de gegevens zijn ontvangen door de andere toezichthouder. U kunt starten met uw activiteiten één maand na ontvangst van de mededeling dat de gegevens zijn ontvangen door toezichthouder in de andere lidstaat.Naar alle veelgestelde vragen