Terug

Zijn de grensbedragen van €200 en €600 genoemd in artikel 7 Vrijstellingsregeling per persoon of per verzekering?

Als de verzekering een aanvulling is op een zaak of een dienst die langer duurt dan 3 maanden, en de verzekering het risico dekt van beschadiging of verlies van bagage of andere risico’s die verband houden met een bij die bemiddelaar geboekte reis: de premie van de verzekering mag niet hoger mag zijn dan €600 pro rata per jaar. Als de verzekering een aanvulling is op een dienst en de duur van de dienst is gelijk aan of korter dan 3 maanden: de premie per persoon mag niet hoger mag zijn dan nominaal €200.Naar alle veelgestelde vragen