Terug

Zijn de premie van €200 per persoon en €600 per verzekering, die worden genoemd in artikel 7 Vrijstellingsregeling exclusief of inclusief assurantiebelasting?

De definitie van premie in de Wft luidt: ‘de in geld uitgedrukte prestatie door de verzekeringnemer te leveren uit hoofde van een verzekering, daaronder niet begrepen de assurantiebelasting’. Dit brengt mee dat de premies exclusief assurantiebelasting zijn.Naar alle veelgestelde vragen