Terug

Hoe maakt een verzekeraar transparant welke beloning uw verkoopmedewerkers ontvangen?

Een verzekeraar informeert op basis van artikel 86f BGfo Wft en artikel 61 BGfo Wft de klant over hoe uw (verkoop)medewerker wordt beloond voor het sluiten van de overeenkomst. Onder verkoopmedewerkers worden in ieder geval adviseurs verstaan. Voor impactvolle verzekeringen die vallen onder het provisieverbod van artikel 86c BGfo geldt dat u hierover informatie dient op te nemen in het dienstverleningsdocument (DVD). Dit kunt u doen in het vrije invulveld van uw DVD. Voor de overige schadeverzekeringen geldt dat u de informatie in beginsel tijdig voor het sluiten van de overeenkomst op schrift aan de klant moet verstrekken. Verzekeraars kunnen de informatie alleen via de website verstrekken als wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 49a BGfo. Hierbij geldt dat de klant expliciete toestemming moet geven. Deze toestemming kan niet worden gegeven via de algemene voorwaarden.Naar alle veelgestelde vragen