Terug

Wat betekenen de transparantienormen uit de IDD voor u als adviseur/ bemiddelaar?

Als adviseur of bemiddelaar informeert u de klant op basis van artikel 86i BGfo Wft voorafgaand aan het sluiten van de verzekering of u rechtstreeks door de klant of via (indirecte) provisie via de premie wordt beloond. Bij rechtstreekse betaling door de klant vermeldt u ook de hoogte van het bedrag.

Daarnaast krijgt u te maken met het nieuwe gestandaardiseerde precontractuele informatiedocument ‘IPID’. Als u als adviseur/ bemiddelaar een schadeverzekering samenstelt en in de markt verkrijgbaar stelt, dan moet u een IPID opstellen voor dit product. Als u bemiddelt en/of adviseert in de schadeverzekering dan moet u het IPID voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de klant te verstrekken. Naar alle veelgestelde vragen