Terug

IDD - Transparantie

Zie ook de webpagina's met alle informatie over IDD.

Veelgestelde vragen over IDD - Transparantie

Wat betekenen de transparantienormen uit de IDD voor verzekeraars?

Als verzekeraar informeert u op basis van artikel 86f BGfo Wft de klant over hoe uw (verkoop)medewerker wordt beloond voor het sluiten van de overeenkomst. U kunt informatie hierover opnemen in het vrije invulveld van uw DVD. Daarnaast krijgt u als verzekeraar ook te maken het nieuwe standaarddocument voor schadeverzekeringen (het ‘IPID’). Op grond van artikel 65b BGfo Wft stelt u als verzekeraar het ‘IPID’ op voor iedere schadeverzekering die u aanbiedt.

Hetzelfde geldt voor financiële dienstverleners. Ook zij zijn verplicht het verplichte informatiedocument IPID op te stellen voor schadeverzekeringen die zij samenstellen en in de markt verkrijgbaar stellen. Zie hierover ook de Q&A over productontwikkeling.

Als u (ook) degene bent met rechtstreeks klantcontact, dan moet u het IPID voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de klant te verstrekken.

Stuur deze vraag door

Wat betekenen de transparantienormen uit de IDD voor u als adviseur/ bemiddelaar?

Als adviseur of bemiddelaar informeert u de klant op basis van artikel 86i BGfo Wft voorafgaand aan het sluiten van de verzekering of u rechtstreeks door de klant of via (indirecte) provisie via de premie wordt beloond. Bij rechtstreekse betaling door de klant vermeldt u ook de hoogte van het bedrag.

Daarnaast krijgt u te maken met het nieuwe gestandaardiseerde precontractuele informatiedocument ‘IPID’. Als u als adviseur/ bemiddelaar een schadeverzekering samenstelt en in de markt verkrijgbaar stelt, dan moet u een IPID opstellen voor dit product. Als u bemiddelt en/of adviseert in de schadeverzekering dan moet u het IPID voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst aan de klant te verstrekken. 

Stuur deze vraag door

Hoe maakt een verzekeraar transparant welke beloning uw verkoopmedewerkers ontvangen?

Een verzekeraar informeert op basis van artikel 86f BGfo Wft en artikel 61 BGfo Wft de klant over hoe uw (verkoop)medewerker wordt beloond voor het sluiten van de overeenkomst. Onder verkoopmedewerkers worden in ieder geval adviseurs verstaan. Voor impactvolle verzekeringen die vallen onder het provisieverbod van artikel 86c BGfo geldt dat u hierover informatie dient op te nemen in het dienstverleningsdocument (DVD). Dit kunt u doen in het vrije invulveld van uw DVD. Voor de overige schadeverzekeringen geldt dat u de informatie in beginsel tijdig voor het sluiten van de overeenkomst op schrift aan de klant moet verstrekken. Verzekeraars kunnen de informatie alleen via de website verstrekken als wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 49a BGfo. Hierbij geldt dat de klant expliciete toestemming moet geven. Deze toestemming kan niet worden gegeven via de algemene voorwaarden.

Stuur deze vraag door