Terug

Moet het IPID ook aan zakelijke klanten worden verstrekt?

Ja. In het BGfo is opgenomen dat de financiële dienstverlener het IPID moet verstrekken aan haar cliënten. Onder cliënten vallen zowel particuliere als zakelijke klanten. Deze verplichting is echter niet van toepassing wanneer het gaat om het verzekeren van grote risico’s (conform artikel 4:18 Wft).Naar alle veelgestelde vragen