Terug

Hoe geeft een klant toestemming voor verstrekking van het IPID via de website?

Het IPID mag via de website worden verstrekt als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn opgenomen in artikel 49a BGfo (nieuw). Een van deze voorwaarden is dat de klant toestemming heeft gegeven voor verstrekking via de website. Toestemming betekent dat hier uitdrukkelijk naar moet worden gevraagd bij de klant. Hieronder wordt niet verstaan dat de klant indirect toestemming verleent, bijvoorbeeld via akkoord op de algemene voorwaarden. De andere voorwaarden voor verstrekking via de website zijn:

  1. Het gebruik past in de context waarbinnen zaken worden gedaan. Dit geldt als is bewezen dat de klant regelmatig toegang heeft tot het internet. Het feit dat de klant een e-mailadres heeft opgegeven, kan bijvoorbeeld gelden als dergelijk bewijs. 
  2. De klant wordt op de hoogte gesteld van het adres en de plek op de website waar het IPID te vinden is.
  3. De informatie is actueel en blijft op de website zolang deze van belang is voor de klant.


Naar alle veelgestelde vragen