Terug

Hoe geeft een klant akkoord voor verstrekking via een duurzame drager?

Het IPID mag worden verstrekt op een andere duurzame drager dan papier, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn opgenomen in artikel 49a BGfo (nieuw). Eén van deze voorwaarden is dat de klant de keuze moet krijgen tussen het ontvangen van het IPID op papier en een andere duurzame drager. De klant moet hierbij uitdrukkelijk hebben gekozen voor de andere duurzame drager. Dit betekent dat hier expliciet naar moet worden gevraagd bij de klant. Hieronder wordt niet verstaan dat de klant indirect toestemming verleent, bijvoorbeeld via akkoord op de algemene voorwaarden.Naar alle veelgestelde vragen