Terug

Wat betekenen de normen rond het IPID voor u als adviseur/ bemiddelaar?

Als u bemiddelt in schadeverzekeringen verstrekt u op basis van artikel 65b BGfo Wft voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst het standaarddocument over schadeverzekeringen, het IPID, aan uw klant. De plicht om het IPID te verstrekken geldt ook voor partijen met een andere hoofdactiviteit dan bemiddelen in verzekeren, die op basis van de Vrijstellingsregeling Wft vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht. Let op, als u als bemiddelaar een schadeverzekering samenstelt en in de markt verkrijgbaar stelt, dan moet u een IPID opstellen voor dit product. Zie hierover ook de Q&A over productontwikkeling.Naar alle veelgestelde vragen