Terug

IDD - Standaarddocument

Zie ook de webpagina's met alle informatie over IDD.

Veelgestelde vragen over IDD - Standaarddocument

Wat betekenen de normen rond het IPID voor mij als verzekeraar?

  • Als verzekeraar moet u op basis van artikel 65b BGfo Wft voor elke schadeverzekeringen die u aanbiedt het standaardinformatiedocument IPID opstellen.
  • Als u direct contact met de klant heeft, dan moet u het IPID verstrekken voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.
  • Als u een intermediaire aanbieder bent en de schadeverzekering wordt aangeboden via een bemiddelaar, dan wordt het IPID verstrekt via deze bemiddelaar.
  • U moet het IPID beschikbaar maken voor de bemiddelaar.
Stuur deze vraag door

Wat betekenen de normen rond het IPID voor mij als adviseur/ bemiddelaar?

Als u bemiddelt in schadeverzekeringen verstrekt u op basis van artikel 65b BGfo Wft voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst het standaarddocument over schadeverzekeringen, het IPID, aan uw klant. De plicht om het IPID te verstrekken geldt ook voor partijen met een andere hoofdactiviteit dan bemiddelen in verzekeren, die op basis van de Vrijstellingsregeling Wft vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht. Let op, als u als bemiddelaar een schadeverzekering samenstelt en in de markt verkrijgbaar stelt, dan moet u een IPID opstellen voor dit product. Zie hierover ook de Q&A over productontwikkeling.

Stuur deze vraag door

Op welke wijze moet ik het IPID verstrekken?

Het uitgangspunt is dat u het IPID kosteloos schriftelijk aan de klant. U kunt echter, na toestemming van de klant, de informatie op een andere duurzame drager verstrekken, mits dit past in de context waarin u met de klant zaken doet. U kunt het IPID tevens via uw website verstrekken als:

  1. het gebruik van de website past in de context waarin hij met de cliënt zaken doet
  2. de klant elektronisch op de hoogte wordt gesteld van het adres van de website en de plaats op de website waar de informatie kan worden verkregen
  3. de informatie actueel is en, zolang dat voor de klant van belang is, op de website toegankelijk blijft. 

Dat de wijze van verstrekking past in de context waarin u met de klant zaken doet, wordt bewezen door het feit dat de klant regelmatig toegang heeft tot internet. Het gegeven dat hij een e-mailadres opgeeft om met u zaken te kunnen doen geldt als bewijs hiervan.

Stuur deze vraag door

Wat is een duurzame drager?

Een duurzame drager is volgens artikel 1:1 Wft een hulpmiddel. Het stelt een persoon in staat om aan hem persoonlijk gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen. En bovendien een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

Een persoonlijke berichtenbox op de website van een online financiële dienstverlener kan volgens een uitspraak van het Europese hof ook kwalificeren als een duurzame drager.

Stuur deze vraag door