Terug

Aan welke productontwikkelingsnormen moet u voldoen als u bemiddelt in verzekeringen?

Als u bemiddelt in verzekeringen:

  • moet u het distributieproces zo inrichten dat u de informatie van de aanbieder ontvangt en begrijpt; dit legt uw distributieproces schriftelijk vast
  • evalueert uw distributieproces regelmatig en zorgt u ervoor dat dit actueel is
  • deelt u informatie die relevant is voor de evaluatie van de verzekering met de aanbieder
  • informeert u uit eigen beweging de aanbieder als u ontdekt dat de verzekering niet aansluit bij de door de aanbieder omschreven doelgroep.


Naar alle veelgestelde vragen