Terug

Aan welke productontwikkelingsnormen moet u voldoen als u verzekeringen aanbiedt of samenstelt en in de markt verkrijgbaar stelt?

Als u verzekeringen aanbiedt of samenstelt en in de markt verkrijgbaar stelt:

  • bepaalt u voor elke verzekering de doelgroep
  • test en evalueert u de verzekering waarbij u de relevante scenario’s analyseert, en u stelt de distributiestrategie vast
  • zorgt u ervoor dat de medewerkers die betrokken zijn bij de productontwikkeling, deskundig zijn
  • verifieert u dat de verzekering binnen de doelgroep wordt verkocht
  • verschaft u distributeurs alle relevante informatie over de verzekering zoals de (hoofd-)kenmerken, de risico’s, de (impliciete) kosten en de
  • omstandigheden die tot een belangenconflict kunnen leiden
  • verschaft u informatie aan distributeurs over de door u bepaalde doelgroep en de voorgestelde distributiestrategie. De informatie moet duidelijk, volledig en bijgewerkt zijn.


Naar alle veelgestelde vragen