Terug

De distributeur moet regelmatig haar productdistributie evalueren. Wat houdt dat in?

De distributeur evalueert regelmatig zijn productdistributieregelingen om ervoor te zorgen dat de regelingen nog steeds geldig en actueel zijn. Zo nodig past de distributeur naar aanleiding van de uitkomsten van de evaluatie de regelingen aan. Dezelfde evaluatie en eventuele aanpassingen gelden voor de distributiestrategie.

De distributeur moet bij de evaluatie in ieder geval nagaan of de verzekeringsproducten bij de afgebakende doelgroep terechtkomen.

De distributeur houdt bij het bepalen van de frequentie van de evaluaties rekening met de omvang, schaal en complexiteit van de verzekeringsproducten. Ook moet de distributeur op verzoek van de ontwikkelaar relevante informatie delen, ter ondersteuning van de productevaluatie door de ontwikkelaar. Het gaat hierbij om de relevante verkoopgegevens en de relevante informatie over de regelmatige evaluaties van de productdistributieregelingen.Naar alle veelgestelde vragen