Terug

Welke partij bepaalt de doelgroep? De ontwikkelaar of de distributeur?

De ontwikkelaar bepaalt de doelgroep. De distributeur moet over procedures en maatregelen beschikken om alle passende informatie van de ontwikkelaar ten behoeve van de productdistributie te ontvangen, waaronder informatie over de doelgroep. De distributeur legt de regeling voor de productdistributie schriftelijk vast en zorgt ervoor dat de betrokken medewerkers op de hoogte zijn van de regeling.Naar alle veelgestelde vragen