Terug

Wat zijn distributieregelingen?

De distributeur beschikt over regelingen voor productdistributie. Deze regelingen bevatten passende maatregelen en procedures om van de ontwikkelaar alle passende en relevante informatie te ontvangen over de verzekeringen waarin zij adviseren of bemiddelen. Bij de invulling van deze norm wordt rekening gehouden met de complexiteit en de risico’s van de verzekeringen, en met de aard, de schaal en de complexiteit van de bedrijfsactiviteiten van de distributeur.

De distributeur legt de regelingen voor productdistributie vast in een schriftelijk document en stelt dit ter beschikking aan zijn medewerkers. De regelingen: a) zijn gericht op het voorkomen van nadelige gevolgen voor de klant; b) ondersteunen een correct beheer van belangenconflicten; c) zorgen ervoor dat rekening wordt gehouden met de doelstellingen, belangen en kenmerken van klanten. De regelingen zorgen er ook voor dat de distributeur alle relevante informatie van de ontwikkelaar kan ontvangen.Naar alle veelgestelde vragen