Terug

IDD - Koppelverkoop

Zie ook de webpagina's met alle informatie over IDD.

Veelgestelde vragen over IDD - Koppelverkoop

Wat houden de nieuwe normen rond koppelverkoop in de praktijk voor u in?

De normen rond koppelverkoop in de Wft hebben betrekking op het bemiddelen in een verzekering als aanvulling op de verkoop van een roerende zaak of dienst aan een klant.

De normen rond koppelverkoop brengen mee dat als de verzekering een aanvulling is op een roerende zaak of een dienst die wordt verkocht aan de klant, zoals een fiets, auto of een reis, de klant de mogelijkheid moet krijgen de zaak of de dienst ook zonder het afsluiten van de verzekering te kopen.

Koppelverkoop in deze situatie is dus verboden.

Stuur deze vraag door

Ziet het verbod op koppelverkoop ook op een verplichte dienst bij een verzekering?

De verkoop van een verplichte dienst, bijvoorbeeld een serviceabonnement, bij een verzekering valt niet onder het verbod op koppelverkoop in de Wft. Het blijft toegestaan om een verzekering aan te bieden of in een verzekering te bemiddelen samen met een aanvullend product of aanvullende dienst, bijvoorbeeld als onderdeel van een pakket. U deelt uw klant dan mee of het (financiële) product of de dienst ook afzonderlijk kan worden aangeschaft. Zo ja, dan verstrekt u een beschrijving van de (financiële) producten of diensten die deel uitmaken van het pakket. Ook verstrekt u informatie over de kosten van elk (financieel) product en elke dienst.

Stuur deze vraag door

U biedt een verzekering aan of bemiddelt in een verzekering samen met een aanvullende dienst of product. Is dit verboden?

Als u een verzekering aanbiedt of bemiddelt in een verzekering samen met een aanvullend product of aanvullende dienst, als onderdeel van een pakket of van dezelfde overeenkomst, dan deelt u de klant op grond van artikel 63a BGfo Wft mee of het aanvullende product of dienst ook afzonderlijk kan worden aangeschaft. Zo ja, dan verstrekt u een beschrijving van de producten of diensten die deel uitmaken van het pakket en informatie over de kosten van elk product of dienst.

Stuur deze vraag door

Zijn de normen rond koppelverkoop van toepassing op verzekeringen waarbij de klant die het product of dienst koopt, niet zelf de verzekeringnemer is?

De normen rond koppelverkoop uit artikel 4:63a en 4:75a Wft zijn van toepassing in de situatie dat de klant die het product of de dienst aanschaft verzekeringsnemer wordt. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij een klant een product of dienst aanschaft, en geen verzekeringsnemer wordt. Denk hierbij aan de situatie dat een klant een auto huurt die door de eigenaar van de auto (het autoverhuurbedrijf) is verzekerd tegen schade aan de auto. In dit geval zijn de normen rond koppelverkoop niet van toepassing. In de situatie dat een klant die een auto huurt, via het autoverhuurbedrijf, een aanvullende verzekering afsluit dan zijn de normen rond koppelverkoop wel van toepassing.

Stuur deze vraag door

Gelden de normen rond koppelverkoop ook voor schadeverzekeringen (verlies/diefstal) gekoppeld aan een creditcard?

De normen rond koppelverkoop zijn van toepassing op verzekeringen die worden verkocht gekoppeld aan een creditcard. Artikel 4:63a en 4:75a Wft bepalen dat wanneer een verzekering een aanvulling op de levering van een roerende zaak of de verlening van een dienst is, als onderdeel van een pakket of dezelfde overeenkomst, de verzekeraar of de bemiddelaar zijn klant de mogelijkheid moet bieden het goed of de dienst afzonderlijk aan te schaffen. Een verlies/diefstal verzekering mag dus samen met een creditcard verkocht worden, mits de creditcard ook zonder de verzekering aangeschaft kan worden.

Stuur deze vraag door