Terug

IDD - Koppelverkoop

Zie ook de webpagina's met alle informatie over IDD.

Veelgestelde vragen over IDD - Koppelverkoop

Wat houden de nieuwe normen rond koppelverkoop in de praktijk voor mij in?

De normen rond koppelverkoop in het conceptwetsvoorstel van de Wft hebben betrekking op het bemiddelen in een verzekering als aanvulling op de verkoop van een roerende zaak of dienst aan een klant.

De normen rond koppelverkoop brengen mee dat als de verzekering een aanvulling is op een roerende zaak of een dienst die wordt verkocht aan de klant, zoals een fiets, auto of een reis, de klant de mogelijkheid moet krijgen de zaak of de dienst ook zonder het afsluiten van de verzekering te kopen.

Koppelverkoop in deze situatie is dus verboden.

Stuur deze vraag door

Ziet het verbod op koppelverkoop ook op een verplichte dienst bij een verzekering?

De verkoop van een verplichte dienst, bijvoorbeeld een serviceabonnement, bij een verzekering valt niet onder het verbod op koppelverkoop in het conceptwetsvoorstel van de Wft. In de IDD zijn voor deze situatie echter wel normen opgenomen.

Daarin wordt bepaald wanneer u een bepaalde dienst als aanvulling op een verzekering als pakket verkoopt, zonder de onderdelen ook los te verkopen, dit is toegestaan op voorwaarde dat u hierover duidelijk communiceert richting de klant en die dienst een ‘nevendienst’ is.

De wettelijke definitie van nevendienst wordt door de wetgever nog geïmplementeerd in het BGfo Wft.

Stuur deze vraag door

Ik bied een verzekering aan, of bemiddel in een verzekering samen met een aanvullende dienst of product. Is dit verboden?

Als u een verzekering aanbiedt of bemiddelt in een verzekering samen met een aanvullend product of aanvullende dienst, als onderdeel van een pakket of van dezelfde overeenkomst, dan deelt u de klant op grond van artikel 63a BGfo Wft mee of het aanvullende product of dienst ook afzonderlijk kan worden aangeschaft. Zo ja, dan verstrekt u een beschrijving van de producten of diensten die deel uitmaken van het pakket en informatie over de kosten van elk product of dienst.

Stuur deze vraag door