Terug

Aan welke vakbekwaamheidseisen moeten voorheen vrijgestelde distributeurs voldoen?

Werknemers en andere natuurlijke personen die bij een financiële dienstverlener adviseren over exportkredietverzekeringen, hagelschadeverzekeringen, paarden- en veeverzekeringen of glasverzekeringen, met uitzondering van broeiglasverzekeringen, hoeven niet over een diploma te beschikken. Voor deze distributeurs geldt wel dat zij moeten voldoen aan de eisen voor permanent actueel vakbekwaam (artikel 6, tweede lid, BGfo Wft). Voor werknemers die bij een financiële dienstverlener adviseren over annuleringsverzekeringen of verzekeringen die met het oog op een reis of vakantie worden gesloten geldt dat zij geen Wft-diploma hoeven te bezitten maar aan een beroepskwalificatie moeten voldoen zoals beschreven in artikel 6, derde lid, BGfo Wft).Naar alle veelgestelde vragen