Terug

Welke overige transparantienormen gelden bij bemiddelen in beleggingsverzekeringen?

Artikel 76 BGfo Wft bepaalt dat u uw klant periodiek informatie moet verstrekken over de verleende dienstverlening met betrekking tot de beleggingsverzekeringen. Deze informatie omvat onder meer de kosten van eventuele transacties. U moet de klant jaarlijks achteraf informeren over alle gemaakte kosten en lasten die verbonden zijn aan de beleggingsverzekering en de financiële diensten, als u gedurende het jaar een lopende relatie met de klant heeft gehad.Naar alle veelgestelde vragen