Terug

Welke informatie moet u uw klant jaarlijks verstrekken over uw dienstverlening?

Als u financiële diensten verleent met betrekking tot een verzekering met een beleggingscomponent moet u uw klant op grond van artikel 76 BGfo Wft en de Uitvoeringsverordening minimaal jaarlijks informeren over uw dienstverlening. Ook moet u uw klant jaarlijks informeren over de kosten verbonden aan de verzekering en uw dienstverlening. Dit periodieke verslag geeft een eerlijke en evenwichtige evaluatie van de in de verslagperiode verleende diensten en transacties, en indien relevant bevat het de totale kosten die verband houden met deze diensten en transacties en de waarde van elk onderliggend beleggingsactief. U verstrekt deze informatie op een duurzame drager.Naar alle veelgestelde vragen